Αντικάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας

  • Photo-0217

Πληροφορίες Έργου

Αντικατάσταση παλιών αγωγών που είναι κατασκευασμένοι από αμίαντο και εμφανίζουν συνεχείς βλάβες στην πόλη της Καλαμάτας με αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.

Προδιαγραφές Έργου

  • Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Καλαμάτας
  • Προυπολογισμός Έργου: 4.700.000 
  • Προυπολογισμός Σύμβασης: 3.031.134 
  • Υπογραφή Σύμβασης: Ιανουάριος 2014