Αναβάθμιση on base εγκαταστάσεων καυσίμων στο Α/Δ Τανάγρας.

  • 20170221_121601
  • 20170314_083739
  • 20170314_111347

Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων θέσεων καυσίμων Κ2, Κ3 και Κ5 του Α/Δ Τανάγρας και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός προστατευμένου γεννητριοστασίου σε κάθε μία από τις θέσεις. Η κατασκευή του θα πληροί τα κριτήρια του ΝΑΤΟ που αφορούν προστατευόμενα κτίρια και ειδικότερα κτίρια που διαθέτουν αντιθραυσματική προστασία.

Κύριος του Έργου είναι η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ.Ε.Π.Α), ο χρόνος υλοποίησης είναι 18 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.505.000 Ευρώ.