Μηχανοστάσιο κλιματισμου χειρουργείων στο δώμα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

  •  ΛΑΙΚΟΥ