Ανακαίνιση μονάδας μεταμοσχεύσεων και χειρουργικής νεφροπαθών του Γ.Ν.Α. ‘’ΛΑΪΚΟ’’

  • 8460
  • 8464
  • 8471
  • 8431
  • 8443
  • 8452

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»