Ανακατασκευή και αλλαγή όψεων κτιρίου γραφείων και ισογείου καταστήματος Ευρωκλινικής Αθηνών

  • 20160930_090949_HDR
  • 20160912_165459_HDR