Ανακαίνιση κτιρίου ΔΕΔΔΗΕ επί της ΣΥΓΓΡΟΥ 98-100

 

Πληροφορίες Έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 98 – 100