Διοίκηση

Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την παρακάτω σύνθεση:

  1. Βασίλειος Διβάρης:  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Πολιτικός  Μηχανικός ΕΜΠ
  2. Χρήστος Διβάρης:  Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
  3. Ναπολέων Διβάρης:  Διευθύνων Σύμβουλος & Τεχνικός Διευθυντής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
  4. Παναγιώτα Κόλλια:  Σύμβουλος, Οικονομολόγος

 

Εκπρόσωποι της Εταιρείας είναι οι κ.κ. Βασίλης Xρ. Διβάρης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Χρήστος Β. Διβάρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Ναπολέων Β. Διβάρης, Διευθύνων Σύμβουλος

Το ανθρώπινο δυναμικο της Εταιρείας αποτελείται από έμπειρα στελέχη υψηλής επιστημονικής στάθμης (Μηχανικοί, Διοικητικοί, Οικονομολόγοι κ.λ.), ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 20, καθώς και από μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό με υψηλή τεχνική κατάρτιση και άψογο επαγγελματισμό, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 15.

Στην διάθεση του προσωπικού υπάρχει σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα , που φροντίζουμε να ανανεώνεται συνεχώς και να συμπληρώνεται ώστε να καλύπτει άμεσα όλες τις απαιτήσεις των έργων.

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Αβέρωφ αρ. 11 και επίσης διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους (οικοπεδική έκταση στο Καστρί Κηφισιάς και αποθήκη επιφανείας 300 m2 στον Κολωνό). Τα συνεργεία της Εταιρείας στεγάζονται στο Ρουφ, όπου υπάρχει πλήρως οργανωμένη και εξοπλισμένη υποδομή για την κατασκευή σιδηρουργικών και λοιπών εργασιών.

Η οργάνωση αυτή δίνει την δυνατότητα   στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται στην κατασκευή οποιουδήποτε έργου που αναλαμβάνει έγκαιρα, αξιόπιστα, ποιοτικά και οικονομικά τόσο για την ίδια όσο και, κυρίως, για τους πελάτες της.